ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Κινηματογράφος | Αίθουσες

ΑΣΤΥ Διεύθυνση Κοραή 4 (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο), Αθήνα , Τηλ. 210-3221925

Παίζεται αυτή την εβδομάδα