ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Θέατρα

ΑΜΑΛΙΑ Διεύθυνση Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310-888894