ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Θέατρα

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Διεύθυνση Αδριανού 111, Πλάκα , Τηλ. 210-3233644