ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Θέατρα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ Διεύθυνση Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310-262051