ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Θέατρα

ΕΓΝΑΤΙΑ Διεύθυνση Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 231 023 1431