ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Θέατρα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Διεύθυνση Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια , Τηλ. 210-5288170/171