Κινηματογράφος | Αίθουσες

ΒΑΚΟΥΡΑ Διεύθυνση Ι.Μιχαήλ 8, 54622, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310-233665, 2310-233669

Παίζεται αυτή την εβδομάδα

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΑΙΘΟΥΣΑ 2