ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310 834996