Θέατρα

ΕΣΩΘΕΑΤΡΟ Διεύθυνση Ακταίου 3, Θησείο , Τηλ. 210-3410224