Θέατρα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Διεύθυνση Φρυνίχου 10, Πλάκα , Τηλ. 210-3231591