ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Διεύθυνση Παραλία Ελευσίνας , Ελευσίνα , Τηλ. 210-5562526