ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ Διεύθυνση Κασσάνδρου 132, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310-216567