Θέατρα

ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟΝ Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 33, Αθήνα , Τηλ. 210-7223985