Θέατρα

ΣΧΕΔΙΑ Διεύθυνση Βουτάδων 34, Γκάζι , Τηλ. 210-3477448