Θέατρα

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 417 Διεύθυνση Κεραμεικού 53 & Μυλέρου, Κεραμεικός , Τηλ. 210-9373350