ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

3ος ΟΡΟΦΟΣ Διεύθυνση Καθολικών 4, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310-535747