ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Θέατρα

3ος ΟΡΟΦΟΣ Διεύθυνση Καθολικών 4, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310-535747