Θέατρα

ΑΝΕΤΟΝ Διεύθυνση Παρασκευοπούλου 42, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310-869869