ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ Διεύθυνση Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος , Τηλ. 210 5125600