ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Διεύθυνση Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια , Τηλ. 210-5288170/ 171