Θέατρα

ΤΡΙΑΝΟΝ (Ναύπλιο) Διεύθυνση Πλατεία Συντάγματος , Ναύπλιο