ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΦΛΕΜΙΓΚ Διεύθυνση Μισραχή 15, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310 812000