Θέατρα

ΟΛΥΜΠΙΟΝ Διεύθυνση Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310-222299