Θέατρα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ Διεύθυνση Ρούσβελτ 59, Λάρισα , Τηλ. 2410- 533417