ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

Κ44 Διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 44., Γκάζι , Τηλ. 210 3423560