Θέατρα

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Διεύθυνση Αγ. Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη