ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ Διεύθυνση Πανεπιστημίου 2, Ευαγγελίστρια, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310210308