ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΦΑΕΙΝΟΝ Διεύθυνση Καλλιδρομίου 17 & Μαυρομιχάλη, Εξάρχεια , Τηλ. 210 3639651, Τηλ. Kρατήσεων: 6994 097 291