Θέατρα

Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ Διεύθυνση Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες