Θέατρα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Διεύθυνση Περιοχή ”Βίντζι” , Πάρος , Τηλ. 22840