ΤΡΙΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Διεύθυνση Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι , Τηλ. 210-6929090, 210-6995777