Θέατρα

ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΑΞΟΝΑ Διεύθυνση Πλάτωνος 35, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310823444