Θέατρα

ΤΣΑΙ ΣΤΗ ΣΑΧΑΡΑ Διεύθυνση Λαοδικείας 18, Ιλίσια , Τηλ. 211-0120936