ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Διεύθυνση Γ. Κονδύλη, Κομοτηνή , Τηλ. 2531027484