ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Διεύθυνση Πουλίδου 14, Καβάλα , Τηλ. 2510 220876