Θέατρα

ΠΡΩΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ Διεύθυνση Αλεξάνδρου Διάκου 4, Κως