Θέατρα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Διεύθυνση , Βέροια , Τηλ. 2331078100/78120