Θέατρα

ΔΙΟΝΥΣΟΣ Διεύθυνση Ορέστου 76, Ορεστιάδα , Τηλ. 25520-28280