Θέατρα

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Ε.Η.Μ Διεύθυνση , Γιάννενα