Θέατρα

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Διεύθυνση Πειραιώς 100, Γκάζι , Τηλ. 210 3475518/3461589/3416903/3467322