ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΤΕΩΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑ Διεύθυνση Γεωργίου Κωνσταντινίδη 15 & Μάντεως Τειρεσία, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310 865904