Θέατρα

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Διεύθυνση Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα , Τηλ. 2610 312979