ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

PETIT PALAIS Διεύθυνση Β. Γεωργίου & Ριζάρη 24 – ΜΕΤΡΟ-Ευαγγελισμός, Παγκράτι , Τηλ. 210 7291800