ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Διεύθυνση Πειραιώς 35, Αθήνα , Τηλ. 210 52 25 634