ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 23 (πρώην Άλεκτον) Διεύθυνση Πλαταιών και Σφακτηρίας 23, Αθήνα , Τηλ. 210 3420 419

Staticmap?center=37.966667,23.716667&zoom=14&size=622x300&maptype=roadmap&markers=color:blue%7clabel:s%7c37.966667,23