ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΝΕΟ RΕΧ Διεύθυνση Πανεπιστημίου 48 , Αθήνα , Τηλ. 210.3305074, 210.7234567