ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΠΑSΑΓΙΟ 8 Διεύθυνση Θεραπειών 8, Κολωνός (1η παράλληλος της Κων/πόλεως στο ύψος 339) , Τηλ. 211-4083191, 6984974265