ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΑΜΑΛΙΑ Διεύθυνση Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου, Θεσσαλονίκη , Τηλ. 2310-888894