ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέατρα

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Διεύθυνση Κάλβου 70 & Γκύζη , Τηλ. 210-6445749