Θέατρα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ Διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 19 Α, Αθήνα , Τηλ. 210-5248251 / 5246833