Θέατρα

ΒΡΥΣΑΚΙ Διεύθυνση Βρυσακίου 17, Μοναστηράκι , Τηλ. 210 3210179